Disclaimer

MICHELINS POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Hosting :

Microsoft Ireland Operations Ltd.
One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown,
Dublin 18, D18 P521,
Ireland
+353 1 7063476

Michelin respekterar den personliga integriteten av dem som besöker och använder våra webbsidor.

I det här dokumentet beskrivs den praxis som Michelin har när det gäller personuppgifter, däribland under vilka omständigheter de kan samlas in, vad de kan komma att användas till och vilka de är avsedda för. Vänligen läs följande information noga för att förstå Michelins policy för behandling av personuppgifter.

Var och en av Michelins webbsidor har ett speciellt syfte och egenskaper som är unika för just den webbsidan. Om det krävs insamling av ytterligare personuppgifter för någon av Michelins webbsidor får du information om det på den aktuella webbsidan.

 

Personuppgifter

I regel behöver du inte lämna några personuppgifter på Michelins webbsidor.

Michelin kan komma att be dig lämna dina personuppgifter för att bättre kunna tillgodose dina behov vid vissa tillfällen, såsom

 • När du genomför en sökning på vår hemsida
 • När vi behandlar en förfrågan från dig
 • När du deltar i en tävling
 • När du besvarar en enkät
 • När du kommunicerar med oss via e-post, telefon eller andra kommunikationsmedel

Personuppgifterna som samlas in omfattar dina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-postadress osv) och/eller annan specifik information som användarnamn, lösenord eller information om ditt bankkonto/kreditkort.

 

Insamling av personuppgifter

Michelin samlar in personuppgifter för ett specifikt, uttryckligt och legitimt ändamål. Uppgifterna kommer inte att behandlas på ett sätt som strider mot dessa ändamål.

När Michelin samlar in personuppgifter informeras den berörda personen före eller under insamlingen och senast innan de används för det angivna ändamålet.

Michelin åtar sig att endast samla in information som är relevant för och proportionerlig till ändamålet. Michelin vidtar alla rimliga åtgärder för att de insamlade personuppgifterna ska vara korrekta och vid behov uppdateras. 

 

 

Användning av personuppgifter

Michelin använder dina personuppgifter till följande ändamål:

 • Att se till att våra webbsidor presenteras på ett så effektivt sätt som möjligt för dig och din dator.
 • Att förse dig med information som du har efterfrågat eller som vi anser kan intressera dig, i den utsträckning du har samtyckt till sådan kommunikation.
 • Att göra det möjligt för dig att delta i interaktiva tjänster.
 • Att samla statistik.
 • Att meddela dig om ändringar i våra tjänster.

Om du inte redan är en Michelin kund kan vi komma att använda dina personuppgifter för att förse dig med information, via elektroniska kommunikationsmedel såsom e-post eller sms, om produkter och tjänster som du kan vara intresserad av att köpa, om du har samtyckt till sådan kommunikation på förhand.

 

 

Mottagare av personuppgifter

 

Dina personuppgifter kommer att röjas enbart för personer som, med hänsyn till deras ansvarsområden, behöver tillgång till uppgifterna för att uppfylla de ovannämnda ändamålen.

           

Michelin kan komma att röja dina personuppgifter till andra bolag inom koncernen, inklusive våra dotterbolag.

 

Michelin kan komma att röja dina personuppgifter till tredje part:

 

 • I fall att Michelin behöver sluta avtal med tredje part för insamling, hantering och förvaring av personuppgifter. Dessa företag kommer att samla in, hantera och förvara uppgifterna enligt Michelins anvisningar och är genom avtal skyldiga att respektera sekretess och säkerhet av uppgifterna som de tar del av. Dessutom är de skyldiga att enbart hantera uppgifterna för att uppfylla ändamålen i varje beställd uppdrag.
 • I fall att Michelin säljer eller köper ett företag eller tillgångar. I sådant fall kan Michelin komma att röja dina personuppgifter för potentiella säljare eller köpare av sådant företag eller sådana tillgångar.
 • I fall att Michelin är skyldig att röja eller dela med sig av dina uppgifter för att uppfylla en skyldighet enligt lag; för att verkställa eller tillämpa våra villkor och andra överenskommelser; för att skydda rättigheter, egendom, tillgångar eller säkerhet av Michelinkoncernen, våra kunder eller andra. Detta innefattar utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att skydda mot bedrägeri och reducera kreditrisker.

 

 

Arkiveringstid

 

Michelin sparar inte dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in eller under längre tid än som tillåts enligt lag.

 

Rätt att få tillgång till, ändra, ta bort eller motsätta sig användning av personuppgifter

 

En gång om året har du rätt att kostnadsfritt få information om de personuppgifter som Michelin har samlat om dig. Du har också rätt att, på legitima grunder, ändra, ta bort, eller motsätta dig användning av dina uppgifter.

 

Du har rätt att kräva att Michelin inte använder dina personuppgifter för marknadsföring. Michelin kommer i regel att meddela dig (innan vi samlar in dina personuppgifter) om vi vill använda dina personuppgifter för marknadsföring eller om vi har för avsikt att röja dem för tredje part för sådana ändamål.

 

Om du vill utöva dina rättigheter enligt de här bestämmelserna, vänligen kontakta:

 

Michelin Nordic AB

Box 47 175

100 74 STOCKHOLM

Tel: +46 8 709 07 00

 

 

Datasäkerhet

 

Michelin har vidtagit åtgärder för att garantera sekretess, säkerhet och integritet av dina personuppgifter. Åtkomsten till personuppgifter är begränsad till anställda som behöver tillgång till dem och som har utbildats i sekretessregleringen.

 

Vid e-handel på en Michelin webbsida sker insamling av bank- eller kreditkortuppgifter genom en effektiv, laglig och trygg betalningsprocess. Åtgärderna kan omfatta SSL-kryptering (avsedda att göra uppgifterna oläsliga för obehöriga) under insamlingen eller vid överföring av konfidentiella uppgifter. Sådana konfidentiella uppgifter används endast för online betalning och sparas inte för andra syften.

 

Michelin ser till att dina personuppgifter inte ändras eller missbrukas av tredje part som inte är behöriga att använda uppgifterna.

 

 

IP adresser och Cookies

 

Michelin kan komma att samla in information om din dator, inklusive din IP adress, operativsystem eller webbläsare, för systemadministrativa ändamål och för att granska webbläsares funktioner och mönster.

 

För samma ändamål kan vi komma att samla in information om din generella internetanvändning genom s.k. Cookies, som är filer som förvaras på din dators hårddisk. Cookies innehåller information som överförs till din dators hårddisk. Detta görs för att vi ska kunna förbättra vår webbsida och leverera en bättre och mer personlig service. Cookies ger oss möjlighet att:

 

 • Uppskatta antalet besökare och hur de använder webbsidan.
 • Förvara information om dina preferenser, och därmed anpassa vår webbsida till dina individuella intressen.
 • Genomföra dina sökningar snabbare.
 • Känna igen dig när du återvända till vår webbsida

 

Du kan ställa in din webbläsare så att den talar om när det finns cookies och ger dig alternativet att acceptera eller neka Cookies. Om du väljer att inte acceptera Cookies kan det påverka din upplevelse på vår webbsida. Om du inte ställer in din webbläsare såsom beskrivs ovan kommer vårt system att utfärda Cookies när du går in på våra webbsidor.

 

 

Internationell överföring av personuppgifter

 

Michelin är en internationell koncern som har databaser i de länder där bolaget är verksamt. Michelin kan överföra dina personuppgifter inom företaget eller till dess externa partners utanför ditt hemland.

 

Eftersom nivån på dataskydd inte är lika världen över, för vi över dina personuppgifter till företag inom koncernen eller till tredje part utanför Europeiska unionen enbart om dessa företag har samma skyddsnivå för uppgifterna som finns i ditt hemland. 

 

Michelin har antagit intern reglering gällande överföring av personuppgifter inom och utanför den Europiska Unionen: de så-kallade Michelin Binding Corporate Rules (BCR). Överföring av uppgifter till tredje part regleras i avtal och garanterar samma skyddsnivå som finns i ditt hemland.

 

 

Minderåriga

 

Michelins webbsidor är i regel inte avsedda för minderåriga (under arton (18) år). Om du är minderårig uppmanar vi dig att inte lämna några personuppgifter utan att först få tillstånd från dina föräldrar.

 

 

Externa webbsidor

 

Michelins webbsidor kan innehålla hyperlänkar till våra samarbetspartners och annonsörers webbsidor. Dessa webbsidor har egna sekretesspolicyer och Michelin kan därför inte hållas ansvarigt för deras hantering av personuppgifter Vi ber dig därför att läsa sekretesspolicyn på dessa sidor innan du lämnar dina personuppgifter till dem.

 

 

Samtycke till denna Policy för Behandling av Personuppgifter

Genom att använda den här webbsidan samtycker du till Michelins Policy för Behandling av Personuppgifter. Om det finns något villkor i denna policy som du inte vill godkänna, ber vi dig att inte använda denna webbsida eller lämna några personuppgifter.

 

Ändringar i Michelins Policy för Behandling av Personuppgifter

Denna policy gäller från den 16 februari 2012. Eventuella ändringar i Policyn publiceras på denna webbsida och gäller från publiceringstiden. Kontrollera därför sidan regelbundet.

 

Kontakt

Frågor, kommentarer och förfrågningar gällande den här Policyn välkomnas och ska skickas till:

 

Michelin Nordic AB

Box 47 175

100 74 STOCKHOLM

Tel: +46 8 709 07 00