Bevisad Effektivitet

Michelins ingenjörer utformar och verkställer rigorösa tester för att räkna ut hur dina lantbruksdäck kan bli mer effektiva, minska slitage och bidra till ökad produktivitet på bästa sätt.

Skonsamt för jorden

Kontaktyta och djupet på kontaktytan

Hur gör man?

På sandbanan kan man jämföra lantbruksdäck på ett väldigt tydligt och realistiskt sätt, något som är svårt att göra ute på åkern: ute på fälten är det inte så lätt att kontrollera jordens ursprungsskick, dess jordpackning och fuktighetsgrad. betydande skillnader mellan två lantbruksdäck som visas i sand gäller även för jorden ute på åkern. vi testar kontaktytan flera gånger för att garantera att mätningen är korrekt

Vilka är resultaten?

 

Tractors-tire-Xeobib-footprint_medium_medium

Man kan tydligt testa och mäta kontaktytans och spårbildningens djup.

I exemplet här till vänster har testet visat att MICHELIN XeoBib har en kontaktyta som är 24 % större än ett annat lantbruksdäck som är konstruerat enligt traditionell teknologi.

 

Test-ornierage_medium

Testet kompletteras med ett spårbildningstest som analyserar hur spårbildningen deformerar på djupet.

 

 Beräkna spårbildningens inverkan på djupet

Hur gör man?

Man gräver en grop och fyller den sedan med jordlager i olika färger. Den lantbruksmaskin som ska testas utrustas med lantbruksdäck och körs sedan över gropen.
När den har passerat gräver man ett vinkelrätt hål i hjulspåren. På så vis kan deformeringen i jordlagren mätas och analyseras (kvalitativt och kvantitativt).

 

 Vilka resultat får man?

Detta test har gjort att man upptäckt att användning av ett Michelin-däck med Ultraflex teknologi minskar jordpackningen med nästan 20 % jämfört med om man använder ett konkurrerande lantbruksdäck.

De konsekvenser som spårbildning och jordpackning ger på jordens kvalitet mäts med hjälp av penetrometertest.

*test som jämför MICHELIN IF 520/85R42 CFO och ett konkurrentdäck i dim 520/85R42.

 

test-ornierage-pneu-tracteur_large

Mäta jordpackningen

Hur gör man?

Penetrometertestet utförs ute på fältet. Maskinen, som är utrustad med de den lantbruksmaskin som ska testas, rullar på provområdet.

När maskinen passerat mäter man med regelbundna mellanrum på olika punkter längs med det hjulspår som däcket gjort. Mätningen av jordpackningen på olika djup görs med en penetrometer.

Vilka är resultaten?

 

Graph1_FR_V02_optimise

Med dessa mätningar kan man beräkna jordpackningen efter att maskinen med däcken passerat.

I exemplet här intill har en lantbruksmaskin utrustad med MICHELIN CerexBib passerat över jorden.  Efter passagen var jordförhållandena i det område som undersöktes lämpliga för rotbildning, (se tabell – källa Wright Resolutions), medan jorden efter att samma maskin passerat, med ett konkurrerande lantbruksdäck inte längre lämpade sig för odling.

Större bränslebesparing

Hur gör man?

Testet som utförs under verkliga förhållanden vad gäller markarbete kräver maximal användning av traktorns kapacitet. Traktorn, som är kopplad till ett redskap, kör en bestämd sträcka på en åker med jämn jordkvalitet. Förfarandet upprepas med olika lantbruksdäck som jämförs.

Dragkraften är densamma för varje passage, men slirningen och bränsleförbrukningen gör att man kan urskilja olika lösningar vad gäller däck (för att förfina testet ytterligare har man monterat en kraftsensor mellan traktorn och det påkopplade redskapet som hela tiden mäter dragkraften).

Mätning av bränsleförbrukning

 

preuve-economie_block_100

Bränsleförbrukningen mäts med hjälp av ett system som monterats på bränslematningskretsen

Vilka är resultaten?

 

consommation-carburant-pneu-agricole_large

Lantbruksdäck med MICHELIN Ultraflex Technologies kan fungera vid lägsta möjliga lufttryck (samtidigt som våra rekommendationer följs).

Den stora flexibiliteten medför ett "längre" däck och större kontaktyta som i sin tur ger bättre dragkraft.

Resultat:slirningen minskar påtagligt och därmed även bränsleförbrukningen. 

Livslängd

Hur gör man?

Conducted by engineers and agronomy experts, these tests explore rut formation, footprint surface and depth, penetration test, wear testing, fuel consumption, etc.

Testet för snabbt slitage på lantbruksdäck bygger på verkliga körförhållanden och utförs utan chaufför dygnet runt. Protokollet för genomförandet innehåller hastighetsvariationer och simulering av olika användningsområden.

Vilka är resultaten?

En exakt analys av skicket på däckets mönster utförs efter körningen.

Med detta test kan man göra mycket noggranna jämförelser av lantbruksdäck av olika natur, märken och sammansättning genom att analysera mönster, kontaktyta och kontaktytans djup, skick och slitaget på olika punkter.

Dessa resultat befästs sedan genom att däcken används i lantbruksarbete.
Med denna typ av tester har man lyckats visa att däcket MICHELIN MachXbib håller 1,5 år längre än ett traktordäck från den föregående generationen.