Forskning och utveckling

Utformning och utveckling

Discover how the engineers in Michelin research centres throughout the world design high-tech ag tyres, tailored to your farming needs.

Michelin-gruppen tar fram och utvecklar högteknologiska lantbruksdäck som är anpassade efter dina behov och önskemål. Ett däck uppfyller inte kraven om det inte hjälper dig att klara av de dagliga utmaningarna.

Slutförbrukaren är hjärtat i vår däckutformningsprocess

Att identifiera dessa behov vad gäller prestanda och produkt kräver specifikationer som ligger till grund för utvecklingsprocessen av MICHELIN traktordäckdäcken.

 

Simulering

Man kan likna det vid en arkitekt, som först arbetar med ritningar och val av material till en byggnad. Michelin-gruppens ingenjörer och tekniker för utformning och utveckling utformar först strukturen på varje lantbruksdäck med lantbruksdäckets struktur och den effekt som kontakten mellan däckmönstret och marken har. Michelin använder den här metoden upprepade gånger och vid varje etapp verifieras produkten utifrån de förväntningar som kunden har.

Prototyp

När konstruktionen har bestämts tillverkas en däckprototyp.

 

Tester

Vi utför lantbruksdäckstest i autentiska situationer i våra Michelin testcentra och ute på fälten. dessa tester verkställs och utförs av ingenjörer och tekniker eller av oberoende experter. De avgör om det nya lantbruksdäcket uppfyller användarnas alltmer krävande behov vad gäller jordpackning, bränsleförbrukning, livslängd, funktion i lös/hård jord, säkerhet osv.

 

Placering

Så snart produkten fungerar tillräckligt bra för att dess prestanda ska kunna utvärderas, monteras våra Michelin lantbruksdäck hos användarna och vi följer deras funktion. Tack vare forskning och utveckling och att vår verksamhet är spridd runtom i världen, kan vi välja de mest krävande användningsvillkoren för att försäkra oss om att våra produkter uppfyller kundens krav på ökad produktivitet.

De viktigaste egenskaperna är:

  • Slitbanans motstånd mot de påfrestningar som hårt och torrt underlag ger,
  • Motstånd mot ”Stubble damage” (påfrestningar på slitbanan som orsakas av stubbåkrar efter skörd av majs, sojabönor, solrosor, sockerrör …),
  • Sidor som tål påfrestningar,
  • Lantbruksdäckens långa livslängd
  • Mönstrets slitagebild

Lansering

Den industriella lanseringen godkänns inte förrän vi har  användarens ord på att lantbruksdäckets prestanda motsvarar hans/hennes förväntningar. Däcket MICHELIN CerexBib, till exempel, har krävt en hel del ansträngningar och här följer information om utformning och utveckling, samt arbetets gång.

Forskningscentra

Discover how the engineers in Michelin research centres throughout the world design high-tech ag tyres, tailored to your farming needs.

Michelin-gruppen har testanläggningar, forskningsavdelningar och teknikcentra över hela världen. deras uppdrag är att utveckla, förverkliga och testa tekniska innovationer på lantbruksdäck genom att förena produkt och process. Deras tekniska och vetenskapliga kompetens har utformat de traktordäck som du använder i det dagliga arbetet.

Detta tillvägagångssätt gäller för hela Michelins däcksortiment. Michelin-teamet jobbar hela tiden med att förnya och förbättra lantbruksdäcken och detta område utvecklas hela tiden - se exklusiva tekniker.
Lantbruksdäcken utvecklas och testas i Michelin-gruppens viktigaste tekniska center i ladoux, frankrike. Besök vår webbplats för att se hur arbetet går till där:
http://ladoux.michelin.com .

Michelin har också det mycket viktiga testcentret i almeria i spanien, där exceptionella klimatförhållanden råder: den lägsta nederbördsmätningen i europa och stabila temperaturer. Där testas lantbruksdäck och alla deras nyckelfunktioner under mycket svåra förhållanden.

Nyckeltal

3600 personer

arbetar i Michelins testcentra, forskningscentra och tekniska centra runtom i världen.

6000 personer :

ingår i organisationen för forskning och industriell utveckling

500 miljoner euro om året:

(3,4 % av försäljningen) är det budgetanslag som Michelin-gruppen för forskning och utveckling får – ett tydligt tecken på vår målsättning att alltid ta fram högteknologiska däck.

Placeringar

År 2011

monterades och följdes fler än 900 lantbruksdäck på fler än 300 maskiner hos slutanvändare i 14 länder runtom i världen.

Hjälper oss att utvärdera och planera hur utvecklingen ska formas i framtiden för att uppnå så många användningsområden som möjligt