MICHELIN, ledande inom teleskopiska system

Idag meddelar Michelin förvärvet av PTG och Teleflow, två branschledande system inom däcktryckskontroll - verktyg som gör det möjligt för användare att övervaka och justera däcktrycket utifrån terräng och användarvillkor. Detta förvärv visar på Michelins vilja att bli världsledande inom CTIS* på den globala marknaden.

paysage

Den här investeringen gör att Michelin kan maximera jordbrukarnas agronomiska och ekonomiska prestanda samtidigt som de skyddar sin mest värdefulla tillgång: jorden.

Detta förvärv utgör även en omvandling av Michelins utbud av jordbruksprodukter; från den enkla tillverkningen av jordbruksdäck till lösningar som tar hänsyn till alla aspekter som rör däckets interaktion med marken.

ZEN@TERRA är en lösning som gör att jordbrukare kan ändra trycket i sina maskiner när de arbetar.

Det är ett enkelt och automatiskt system som motsvarar det som jordbrukarna har bett Michelin om, för att effektivisera samt skydda deras mark. På så sätt kan de använda ett lågtrycksdäck på åkrarna och justera dem snabbt för att få högre tryck på vägarna. Michelins ingenjörer arbetar sedan tre år tillbaka på att utveckla dem för att uppnå bästa resultat, med särskilt fokus på kvalitet och tillförlitlighet, som alltid hos Michelin. Det här systemet har utvecklats tillsammans med jordbrukare och i samarbete med PTG och Teleflow, ett nyckelelement i genomförandet av detta projekt och för att uppnå dess mål. MICHELIN kommer att presentera den här innovativa lösningen för traktorer med stor effekt 2018.