Teknisk broschyr om hur du skonar din jord!

Ladda ner denna informativa broschyr som lär dig hur rätt lufttryck i däcken och rätt däckteknik kan skona dina jordar och samtidigt sänka dina kostnader.

livret-se-20140226-650x250.jpg

Jordbruket på 2000-talet karakteriseras av allt större jordbruk som använder sig av allt starkare och allt mer avancerad utrustning.

Större jordbruk och ökade tekniska krav gör att det krävs traktorer med hög prestanda och skördetröskor som hela tiden blir effektivare och tyngre. Dessutom har vi bara sett början på den här trenden.

Den ökade axelbelastningen betyder ökat marktryck. Jorden packas vilket gör att den får svårare att absorbera luft och vatten. Jordpackningen stör grödans tillväxt och minskar på så sätt avkastningen.

Maskinerna är oumbärliga, men jordpackningen inverkar negativt på grödan. I den här broschyren presenteras flera lösningar på dessa problem. På följande sidor hittar du rekommendationer för hur man undersöker jorden liksom råd för hur man kan mimimera att försämras p.g.a. packning. Du får lära dig hur rätt lufttryck i däcken och rätt däckteknik kan skona dina jordar och samtidigt sänka kostnaderna.

Ladda ner Skona din jord

Ladda ner Beskytt jordsmonnet ditt

Ladda ner Beskyt din jord