Förvaring av däck

För att lantbruksdäck ska förvaras på bästa sätt krävs att de är i gott skick rena och att ditt förvaringsutrymmet är torrt samt väl ventilerat,

  • i skydd från direkt solljus,
  • på avstånd från ozonkällor (elmotorer, transformatorer, svetsutrustning osv.),
  • på avstånd från kemiska ämnen, lösningsmedel och råolja som kan försämra gummit.
  • på avstånd från föremål som kan tränga in i gummit (vassa eller spetsiga metallföremål).

Undvik närhet till öppen låga eller glödande föremål.

Under förvaringsperioder ska lantbruksdäck och innerslangar förvaras så att de inte deformeras på grund av att de sträcks eller trycks ihop. Om traktordäck staplas på varandra ska de vara monterade på fälg. Däck som fortfarande är monterade på traktorer och andra fordon ska avlastas och pumpas till 0,5 bar över arbetstrycket.

 När du förvarar lantbruksdäcken, ska du aldrig förvara lösa däck eller demonterade kompletta hjul så att de kommer i direkt kontakt med solljus  under längre perioder.

Skyddshandskar rekommenderas vid däckförvaring och hantering av lagrade däck.

OBS!

Värm aldrig upp, utför svetsnings- eller lödningsarbete på fälgen eller hjulet när däcket är monterat.

demontera alltid däcket från fälgen vid alla typer av ingrepp.

Använd alltid Michelins tabell över lufttryck för att korrekt avgöra vilket lufttryck ditt lantbruksdäck ska ha.

För lågt lufttryck i lantbruksdäck orsakar överdriven deformering av däckstommen vilket leder till att däcket överbelastas och livslängden blir kortare.

För högt lufttryck i lantbruksdäck minskar kontaktytan med marken, vilket ger sämre grepp och gör däcket mer känsligt för stötar och skärskador.

Om belastningen underskrider den som anges i våra tabeller för belastningstryck för däck inom jordbruk, ska man aldrig gå under minimitrycket som anges i däckets produktblad