Minskad jordpackning

Däcket har direktkontakt med marken och dess inverkan är avgörande för påverkan av jordpackning och spårbildning.

Vad är jordpackning?

Jordpackning är en av de viktigaste orsakerna till att jorden förändras. Den beror på de allt tyngre maskiner som kör på jorden – under klimatförhållanden som ibland är mycket svåra.

Jordpackningen beror på jordens beskaffenhet, dess vattenhalt, odlingarnas typologi och den belastning som ytan utsätts för.  Den pågående körningen med maskinen genererar packningsprocesser och skjuvning som reducerar förmågan till luftning, infiltrering och rotbildning i jorden.

Den ekonomiska förlust som jordpackningen medför är betydande. Minskad avkastning, risk för utveckling av sjukdomar och behov av regenereringsarbete såsom plöjning och/eller dekompaktering, arbete som kräver energi/bränsle och tid.

Vad är spårbildning?

Spårbildning är en betydande deformering av marken på längden, som karakteriseras av en påtaglig fördjupning där en maskin har passerat. Uppkomsten av hjulspår är mycket påtaglig i lerig jord. Att välja däck som skonar jorden är viktigt.

Konsekvenserna är katastrofala för den agronomiska utvecklingen: inget växer i ett hjulspår, och det blir en tydlig förlust i avkastningen.

I spårbildningen kan det bildas vattenansamlingar som kan kväva växterna och leda till att sjukdomar utvecklas.

 

Preserve your soil with radial technology, improved traction in all conditions and flexible, long-lasting casing thanks to “MICHELIN Ultraflex Technologies”.

Spårbildning förbrukar även bränsle för lantbruksmaskinerna.

Spårbildningens djup kan liknas vid ”trappsteg” som lantbruksmaskinen hela tiden ska ta sig förbi.

Detta leder till ökad bränsleförbrukning.

Ett fält med många spårbildningar måste återställas och då måste regenereringsarbete av jorden utföras, vilket kräver både tid och bränsle.

 

Detta tracktordäck är i direkt kontakt med jorden, men har en lösning som minskar jordpackningen och spårbildningen.

Inom detta område definieras kvaliteten på ett lantbruksdäck av dess förmåga att klara av tunga laster vid lägsta möjliga lufttryck. Det är faktiskt så att däcktrycket ligger i närheten av det medeltryck som jorden utsätts för.  (Ex: Däcktrycket är 1 bar => Trycket som marken utsätts för av däcket kommer att vara 1kg/cm2.)

Alltså, ju högre lufttryck, desto högre tryck mot marken och därmed kraftigare jordpackning och djupare spårbildning.

Jordpackningen av jorden ökar genom att lantbruksdäcket slirar och därför är dess dragkraft fundamental för att minska detta fenomen.

Råd från Michelin

Michelin utvecklar traktordäck som bidrar till att påtagligt minska jordpackning och förbättra dragkraften för olika industrifordon.

Råd nr 1: Välj radialteknik i stället för diagonalteknik

Tekniken är redan vida känd inom bil- och transportbranschen, men det har visat sig att radialdäck har många fördelar även i lantbrukssammanhang. Om man jämför med diagonaltekniken har radialtekniken större förmåga att minska jordpackningen och öka dragkraften för maskinerna tack vare: 

  • en kapacitet att klara av  tunga laster med lågt lufttryck.
  • en större kontaktyta som ger bättre fördelning av belastningen på jorden och har fler klackar för ökad dragkraft.

 

Råd nr 2: Välj stora serier och

Målet med en större kontaktyta är att minska trycket vid en och samma belastning, vilket garantera bättre dragförmåga och däck som skonar jorden. Samtidigt vill man bibehålla samma ytterdiameter och rullningsomkrets som för ett traditionellt däck.

En traktor som ursprungligen varit försedd med standarddäck kan utrustas med breda däck eller däck med stor volym.  Därför har Michelin utvecklat ett däcksortiment som rymmer såväl breda traktordäck som däck med stor volym:

  • MICHELIN OMNIBIB 620/70R42 160D TL och 480/70R30 141D TL.
  • MICHELIN MULTIBIB 650/65R42 158D TL och 540/65R30 143D TL.
  • MICHELIN MACHXBIB 650/75R38 169 A8 /169B TL  och 600/65R28 154A8 / 154B TL

Exempel: För en traktor på 200 hästkrafter med en belastningskapacitet på 1 800 kg per framdäck och 4 000 kg per bakdäck och en maxhastighet på 40 km/h på vägar. Ursprungsutrustning:

Lufttryckstabellen

MICHELIN AGRIBIB

MICHELIN OMNIBIB

MICHELIN MULTIBIB

MICHELIN MACHXBIB

Lufttryckstabellen framdäck

14.5 psi

11.6 psi

10.1 psi

8.7 psi

Lufttryckstabellen bakdäck

23.2 psi

17.4 psi

17.4 psi

14.5 psi

 I jämförelse med MICHELIN AGRIBIB är lufttrycket i MICHELIN OMNIBIB och MICHELIN MULTIBIB i snitt minst 20 % lägre och lufttrycket i MICHELIN MACHXBIB i snitt 38 % lägre.

 

Råd nr 3: Välj MICHELIN Ultraflex Technologies

Tack vare MICHELIN Ultraflex Technologies börjar optimeringen av avkastningen redan med däcken. Hemligheten? En innovativ och extra hållbar däckstomme som möjliggör mycket flexibla däcksidor.

Resultat: Däck med MICHELIN Ultraflex klarar av höga belastningar även vid lågt lufttryck (1) oavsett arbetshastighet (2).

Och det är inte allt: Stommens flexibla struktur ger en större kontaktyta, som i sin tur ökar dragkraften:

  • Du sparar tid och bränsle.
  • Du skonar jorden.
  • Du ökar avkastningen inom jordbruket.