Montera och demontera däcket korrekt

Demontering och montering av lantbruksdäck ska utföras av en utbildad kvalificerad yrkesperson med hjälp av lämpliga verktyg och åtgärder.

Om flera personer utför dessa åtgärder, ska man vidta försiktighetsåtgärder och försäkra sig om att åtminstone en person är närvarande hela tiden som arbetet pågår.

Använd ett lufttryckssystem med korrekt inställd tryckbegränsning när du ska montera eller demontera lantbruksdäcket.

Om dessa instruktioner och arbetssätt inte följs kan det innebära att däcket blir felmonterat på fälgen, vilket i sin tur kan leda till att däcket spricker och orsakar allvarliga eller till och med dödliga skador.

Ta av traktordäcket från fälgen

Check out the safety rules and precautions necessary to mount or remove ag, tractor and trailer tyres safely
 1. Försök inte att lossa däckfoten från fälgen på ett pumpat lantbruksdäck.
 2. Viktigt: ta bort den inre ventilmekanismen. 
 • Försäkra dig om att däcket är helt utan luft innan du påbörjar demonteringen.
 • Använd inte verktyg som kan skada däcksidorna eller däckfoten vid byte av lantbruksdäck..
 • Lossa däckfoten vid demonteringsspåren först (om däcket är utrustat med sådana).
 • Smörj fälgarna och däckfoten för att förenkla demonteringen och undvika att däckfoten skadas, i synnerhet vid ingrepp på grund av en punktering.
 • Om fälgen är skadad ska luften vara uttömd innan den monterade enheten tas bort.

Förbereda för montering

Check out the safety rules and precautions necessary to mount or remove ag, tractor and trailer tyres safely
 1. Före montering av lantbruksdäck,  försäkra dig om överensstämmelse mellan fälg, däck och innerslang. Se till att:
   
   
  • traktordäcket passar för fordonet eller maskinen,
  • att fälgens håldiameter överensstämmer med håldiametern på däcket som ska monteras (exempel: däck 18.4 R 30 Fälg: DW16L x 30)
  • samt att det går att sätta på däcket på denna fälg. (hypertextlänk till tabell över fälgar och ventiler)
   Varning!: Det finns fälgar med en diameter på 15,3 " och de ska aldrig monteras på lantbruksdäck med sätesdiameter 15”. Samma sak gäller för fälgar med en diameter på 16,1”och 16,5”. De får inte monteras på ett 16”-däck.
 2. På en fälg som redan är använd, gäller följande före montering:
  Fälgen ska vara ren och får inte vara skadad på något sätt. Om så behövs kan fälgen rengöras med en stålborste. Montera aldrig ett däck på en fälg som är sprucken, deformerad, som visar tecken på sprickor eller som har reparerats med svetsning ...
 3.  Om lantbruksdäcket är begagnat ska det undersökas noggrant på ut- och insidan för att upptäcka eventuella skador som kan behöva åtgärdas före montering. Om däcket är skadat och/eller döms ut av en specialist ska det inte användas.
 4.  Vid montering med innerslang ska man alltid använda en ny innerslang som passar till däckets dimension (innerslangens märkning visar vilka traktordäck den passar till). Montera inte en innerslang på en fälg som är trasig, reparerad eller uppvisar ojämnheter. Vid varje montering av slanglösa däck, dvs. utan innerslang, på en fälg för slanglösa däck ska en ny ventil för slanglösa däck monteras.
 5.  Använd verktyg som är i gott skick och inte så vassa att de utgör en punkteringsrisk. De ska vara rena och passa till däcken samt fälgarna (klinchlossare, däckjärn, maskiner ...).
   Om däcken är stora eller har stor volym bör man använda lämplig mekanisk hjälp för montering av den andra däckfoten.
  smörja fälgarna och däckfoten. Applicera ett tunt lager smörjmedel på de markerade delarna på skissen på motstående sida. På utsidan av däcken ska smörjmedlet vara 5 cm högre än fälgkanten. Använd endast produkter som är avsedda för detta ändamål och som inte skadar däcket. Använd inte produkter med bas av råolja eller silikon...

Montera lantbrucksdäcket med hjulet i vertikalt läge

Check out the safety rules and precautions necessary to mount or remove ag, tractor and trailer tyres safely
 1. Placera ventilen eller ventilhålet längst ner.
 2. Placera fästet för fotbrytaren långt ifrån ventilen. På så vis undviks att däckfoten skaver mot denna.
 3. Sätt fast traktordäcket på fälgen så att däckets första fot placeras på fälgkanten.  Om så krävs, ta hänsyn till rotationsriktningen som visas med en pil på däcket.
 4. Ta hjälp av lämpligt däckjärn och upprepa följande moment med cirka 10 cm mellanrum:
   
   
  • Låt den första foten passera över fälgkanten och tryck in den i den djupaste delen av fälgcentrum.
  • När den första foten är på,
    
    
   • fixera ventilen genom att försiktigt dra åt muttern.
   • Vid montering med innerslang ska den lätt pumpade innerslangen placeras inuti däcket.
  • Den andra foten:
    
    
   • Låt foten passera över fälgkanten och tryck in den i den djupaste delen av fälgcentrum.
  • Avsluta vid ventilen.
 5. Centrering av lantbruksdäcket, placering av foten:
   
   
  • sänk domkraften lätt för att ställa in däckets centrering på fälgen,
  • ta bort den inre ventilmekanismen,
  • pumpa långsamt och försiktigt för att däckfoten ska komma ordentligt på plats,
  • vid montering med innerslang, kontrollera att däckfoten inte klämmer på denna,
  • pumpa till 2,5 bar utan att överskrida detta tryck för att säkerställa att däckfoten hamnar på plats.
schema-montering

Pumpa och sätta vulsterna på plats

Säkerhet

Säkerhetskraven är:
 • retentionssystem på hela lantbruksdäckenheten (säkerhetsbur),
 • skyddsglasögon,
 • säkerhetsskor,
 • hjälm med hörselskydd.
Check out the safety rules and precautions necessary to mount or remove ag, tractor and trailer tyres safely

Vid avsaknad av bur eller säkerhetsgaller ska användaren hålla sig så långt borta som möjligt från däcket och fälgen.

Varning! Stå aldrig på lantbruksdäckets banor. Det kan innebära risk för kroppsskada.

Vidta följande säkerhetsåtgärder: Använd ett luftmunstycke med kalibrerad manometer, ansluten till ventilen med en förlängningsslang på minst tre meter. Det ska även finnas en klämma vid ventilen och luftmunstycket ska vara i perfekt skick – blockera aldrig handtaget.

Försiktighetsåtgärder

Kontrollera framför allt:

 • Att däckfoten är korrekt placerad och centrerad i förhållande till fälgkanterna. Pumpa till 2,5 bar utan att överskrida detta tryck.
 • Om däckfoten inte är korrekt på plats ska du släppa ut luften, smörja på nytt och pumpa lantbruksdäcket till 2,5 bar. Upprepa dessa åtgärder tills däckfoten sitter korrekt.

Därefter ska du:

 • sätta tillbaka den inre ventilmekanismen,
 • dra åt ventilmuttern för hand,
 • pumpa upp till angivet tryck utifrån belastningstabellen som finns i tillverkarens dokumentation eller till förvaringstryck,
 • alltid skruva åt ventilhatten efter pumpning eller kontroll av tryck (eftersom denna del garanterar att ventilen håller sig ren och tät).

Michelin avråder från  montering av lantbruksdäck liggande på marken, eftersom det är omöjligt att se om den inre foten hamnar på plat. Om du ändå väljer detta ska du tänka på följande:

 • undvik inledningsvis att överskrida maxtrycket på 0,7 bar (med tanke på tätningsanliggningen),
 • lyft upp däck-fälg-enheten, placera den i en säkerhetsbur eller stöd den övre delen mot en vägg (om du inte har tillgång till en bur), men aldrig mot en dörr eller svag skiljevägg,
 • följa angivna pumpningsråd för vertikal montering (bild 1, 2 och 3).

Anmärkning:
Alla radialdäck som används med lågt lufttryck kräver montering på kvalitetsfälgar

Användning

 • Vi transport av maskiner (med bil, tåg eller båt) rekommenderar vi att lantbruksdäcken pumpas till 1,8 bar (26 psi) för att undvika eventuella skador som kan orsakas av olika förtöjningssystem.
 • När maskinen tas i bruk måste trycket ställas in utifrån traktordäckets angivna belastningstryck och det faktiska användningsområdet.